KommuneMomsMail 2019, nr. 12

Kære læser,

Jeg håber du har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Der er ikke så meget nyt fra Social- og Indenrigsministeriet, men til gengæld er der kommet kommune- og regionsrelevant materiale fra Skattestyrelsen, ligesom jeg har opdateret KommuneMomsLex.

Den 1. februar starter det nye abonnementsår, så vi begynder også nu at udsende fakturaer på det kommende års abonnemtsafgift. Prisen er den samme som i 2019.

Fast pris på "Organisationsabonnement"
Vi har fået et par henvendelser - og også indgået en aftale - om et abonnement som giver alle ansatte i en organisation (dvs. en hel kommune eller hel region) adgang til alle faciliteter KommuneMoms.

Tilbuddet indebærer, at vi åbner for adgang for alle via et såkaldt "IP-logon", hvor KommuneMoms's server genkender kommunens eller regionens server og derfor giver direkte adgang. Prisen for et Organisationsabonnement er 5 x prisen for et normalabonnement, dvs. 12.000 kr. ekskl. moms om året for kommuner og regioner.

Der er ingen begrænsninger. Alle i kommunen/regionen (der er på internettet via kommunens/regionens server) har adgang til alle faciliteter i form af bl.a. (men ikke kun)

Naturligvis vil alle i kommunen/regionen også kunne tilmelde sig som modtagere af KommuneMomsMail. Inden 1. februar, når den nye abonnementsform træder i kraft, vil der være lavet en særlig tilmeldingsformular, medarbejderne skal bruge.

Ring eller skriv på nedenstående mailadresse hvis I vil vide mere.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Orienteringsskrivelse af 20. december 2019 (seneste)

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Kommuner og kommunale fællesskabers placering af overskudslikviditet

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - praksisændring - moms på salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

Bindende svar
Moms, tilskud

Nyt fra domstol.dk


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=12&year=2019