KommuneMomsMail 2021, nr. 04

Kære læser,

Så rinder april ud og dermed er det også tid til den månedlige KommuneMomsMail.

Nyhederne denne gang omfatter et brev, Skattestyrelsen har sendt til alle kommuner. Jeg beklager, at brevet af tekniske årsager bringes under overskriften "Nyt fra Indenrigs- og Boligministeriet" - brevet er altså fra Skattestyrelsen.

Personligt synes jeg det er rigtigt godt, at Skattestyrelsen skriver ud - jeg opfordrede faktisk Skattestyrelsen hertil i januar, da det stod klart, at momspraksis var endeligt underkendt.

Grunden til at jeg synes det var vigtigt at få orienteret kommunerne var, at der fra samme øjeblik Landsskatterettens afgørelse var kendt, var rådgivere der var ude og "skaffe sig opgaver" ved at skabe usikkerhed om skatteforvaltningslovens forældelsesregler. Dette forekom mig oprigtigt talt temmeligt aggressivt, for der var på ingen måde tvivl om, at Landsskatterettens afgørelse havde suspenderet forældelsen tilbage til og med ultimo 2017, så der var ingen argumenter for at begynde at ligge og sende "delkrav" ind for at afbryde forældelsen. De eneste som havde fordel af denne rådgivning, var de rådgivere, som efterfølgende kunne sende regninger på deres medgåede tid. Kommunernes tid på at "afbryde forældelse" og penge blev spildt uden grund.

Men heldigvis har Skattestyrelsen nu stoppet trafikken ved at fastslå, at kommunerne - når der åbnes for at rejse krav om tilbagebetaling af de indbetalte momstilsvar - vil kunne rejse krav tilbage til 1. januar 2012.

For så vidt angår øvrige nyheder er aprils KommuneMomsMail præget af nye og opdaterede artikler i KommuneMomsLex.

Med maj måned følger jo også mit farvel til 25 år i revisionsbranchen og et "goddag" til Dataproces. Hvis I har momsmæssige udfordringer, I vil have hjælp til, er I velkomne til at række ud på nedenstående telefonnummer.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud i din organisation. Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt fra Indenrigs- og Boligministeriet
Landsskatterettens afgørelser i sagerne om moms af dagrenovation

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Ingen moms på bidrag eller driftstilskud til kystsikring

Bindende svar
Momsfritagelse - salg af gammel hospitalsbygning - ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=04&year=2021