KommuneMomsMail 2020, nr. 05

Kære læser,

Der er ikke kommet meget nyt den seneste måned, dog er momsrefusionsbekendtgørelsen blevet opdateret med en ændring af note 15 til 5.68.90.

Det gode er, at det merarbejde, der efter sigende skulle komme af ændringen, ikke vil ramme KommuneMoms' brugere, på grund af vores Ejerforholdskoder. Den indeholder en fortegnelse over alle godkendte undervisningsinstitutioner, både private og selvejende, kombineret med Børne- og Undervisningsministeriets (UVM) liste over de skoler og uddannelsesinstitutioner, de yder momskompensation til, suppleret med de undervisningsinstitutioner, som også får momskompensation, men som ikke er omfattet af UVM's liste.

Et opslag i Ejerforholdskoderen giver altså med ét opslag en betydelig sikkerhed for, at udgifter til

  • Selvejende institutioner på bl.a. det sociale område
  • Private udbydere afholdt som led i den kommunale beskæftigelsesindsats

kan konteres korrekt og med så lidt tidsforbrug som muligt. Bemærk her, at det fremover IKKE længere er et krav, at udgifter til momsfrie private udbydere på funktion 5.68.90 skal være et "alternativ".

Ud over den "nye" momsrefusionsbekendtgørelse indeholder maj måneds KommuneMomsMail også en note fra minitsteriet om regioners indkøb af lægeeklæringer og som sædvanligt nye artikler i KommuneMomsLex.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Redaktionel bemærkning: Alt jeg skriver i KommuneMomsMail er mine egne personlige betragtninger og er uafhængige af mine relationer til andre virksomheder og organisationer. Kritik og uenighed skal stiles/rettes mod mig og ikke andre.

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Lægeeklæringer - regioner
Ny Momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 29. maj 2020)

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Covid-19-tiltag i kommunerne – husk momsen


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=05&year=2020