KommuneMomsMail 2021, nr. 02

Kære læser,

.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud din organisation. Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Københavns Kommune skal tilbagebetale virksomheds administrationsgebyr for erhvervsaffald
Skatteregler for Bo- og opholdssteder...
Moms på fast ejendom 2021
Landsskatteretten underkender momspraksis

Bindende svar
Momsfritagelse af en selvstændig gruppes levering af sundhedsfagligt personale mv.

Afgørelser
Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - Støtteperson
Godtgørelse af afgift af elektricitet
Moms - Tilkendt ekspropriationserstatning for afstået areal på ejendom

Domme
Nulstilling af A-skat og AM-bidrag

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=02&year=2021