KommuneMomsMail 2023, nr. 09

Kære læser !

Så er KommuneMomsMail for september på gaden med en del spændende nyt, hvor særligt én nyhed tilsyneladende har fået flere til at gå i gang med at blive klar til at korrigere momsrefusionen både bagud og fremadrettet, nemlig nyheden om momsrefusion af udgifter til siddende patienttransport.

Helt grundlæggende så kan jeg til en start sige, at udtalelsen fra ministeriet må anses for både at dække regioner og kommuner. Så langt så godt.

Men jeg må også sige, at der mine øjne er endog meget god grund til lige at spise brød til, inden man begynder at budgettere med korrektioner og fremtidig større momsrefusion.

For så vidt angår bagudrettet, så anser jeg det reelt for praktisk umuligt at opfylde de betingelser, ministeriet anfører i brevet. Ganske enkelt fordi de nødvendige informationer næppe og den tilhørende kontering slet ikke kan skaffes og etableres med tilbagevirkende kraft. Hvis der skal ske korrektion bagudrettet, så skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hvert fald meddele, at ministeriets egen udtalelse slet ikke skal læses så kategorisk, som den er skrevet.

I forhold til fremtiden - for år tilbage var jeg faktisk i dialog med et regionalt trafikselskab om at etablere en ”udlægsløsning” for derved netop at skaffe kommuner og regioner momsrefusion på taxakørsel, der købes via trafikselskaber. Problemet dengang var, at trafikselskabet var afvisende, det kunne simpelthen rent praktisk ikke lade sig gøre.

Det kan jo sagtens være, at forholdene har ændret sig, og det bør klart undersøges - men efter min opfattelse så skal det ikke være ved, at hver enkelt kommune kaster en masse penge i opgaven - men ved en central dialog kommuner og regioner med alle trafikselskaberne under ét. Jeg ved godt, at en sådan løsning vil være svær at etablere, men det vil være klart det bedste og mest effektive - og dermed det billigste for kommuner og regioner.

Afgørelsen/meddelelsen er i hvert fald ikke en blankocheck til ukritisk at tage momsrefusion af udgifter til taxakørsel købt via et trafikselskab.

Og til slut lige lidt om et nyt kursus, jeg afholder i samarbejde med Komponent. Efter opfordring fra en af KommuneMoms' brugere, afholder jeg den 6. december et webinar om moms og kommunale ejendomme. Måske det er noget for dig - eller måske en af dine kolleger. Jeg vil blive glad, hvis du vil hjælpe med, at sende informationen ud i din organisation.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud i din organisation. Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt fra Indenrigs- og Boligministeriet
Anvendelse af private leverandører på plejecentre
Momsrefusion vedr. hjemmehjælp, hjemmesygepleje og rehabiliteringsforløb leveret af private leverandører
Positivlistemoms af udgifter til siddende patienttransport
Donation fra en forening

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Nu kan kommunerne indgå driftsaftaler med grundejere om belysning på private fællesveje
Stadig borgere, der betaler moms af dagrenovation
Momsfrie virksomheders køb af ydelser i udlandet


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=09&year=2023