KommuneMomsMail 2020, nr. 03

Kære læser,

Hold da op for en marts måned - den var der vist ikke mange, som havde set komme, men jeg håber alle KommuneMoms' læsere og brugere er ved godt mod og godt helbred.

Ny bekendtgørelse mm
På momsrefusionsområdet har vi den forløbne måned fået den nye bekendtgørelse for 2020 og i tilknytning hertil en såkaldt præcisering fra Social- og Indenrigsministeriet om ejerforholdskode 4. I mine øjne er der ikke tale om en præcisering - men en kraftig skærpelse, som på flere punkter er i direkte strid med afgørelser mv. ministeriet tidligere selv har offentliggjort. Jeg tænker, at hverken det sidste komma eller punktum er sat endnu.

Ejerforholdskode for uddannelsesinstitutioner
På i hvert fald ét punkt er jeg dog i tråd med ministeriet - nemlig at kommuner og regioner ihvert fald fra og med regnskabsår 2020 ikke kan kontere offentlige uddannelsesinstitutioner, der opnår "momskompensation efter statens ordninger", med ejerforholdskode 4.

Og hvem er så det ?

Ja du behøver ikke lede - brug den nye udgave af Ejerforholdskoderen som er blevet opdateret. Da Social- og Indenrigsministeriets praksisændring blev udsendt, kontaktede jeg Børne- og Undervisningsministeriet og har fået en liste med de omfattede institutioner (og har herudover selv tilføjet de, der mangler). Så ved at bruge Ejerforholdskoderen, får du nu oplyst/svar på:

 • Leverandørens navn og adresse mv. i CVR
 • Om det er en institution med driftsoverenskomst med en kommune/region
 • Om leverandøren er omfattet af momskompensationsordningen for uddannelsesinstitutioner - NY
 • En vurdering af, om leverandøren normalt vil sende momsbelagte eller momsfrie fakturaer - NY
 • Om leverandøren er momsregistreret

I den kommende periode, vil Ejerforholdskoderen blive udbygget med flere tests.

For god ordens skyld skal jeg præcisere, at jeg aldrig har ment, at leverancer fra offentlige uddannelsesinstitutioner har kunne optages til momsrefusion på funktion 5.68.90. I noten til art 4.0 på funktionen på positivlisten fremgår, at refusionen alene gælder for "indkøb af kurser hos private udbydere". Men på alle andre områder er det min opfattelse, at institutionerne har været omfattet af ejerforholdskode 4 - de er objektivt set og uden tvivl "selvejende institutioner uden driftsoverenskomst". Derfor skriver jeg "fra 2020", da ministeriet efter min opfattelse ikke er berettiget til at ændre bekendtgørelsen med tilbagevirkende kraft.

Lovnøglen - NY
Vi har taget den digitale version af den kommunale kontoplan, i første omgang 2020-versionen. Fra denne har vi udledt alle lovhenvisninger og gjort dem unikke - og dermed søgbare.

Hvis du f.eks. skal finde alle steder i kontoplanen, hvor der henvises til "serviceloven § 66", kan du nu søge på den specifikke paragraf og skal ikke længere sidde og gætte. I tekst- og csv-versionerne af kontoplanen kan en henvisning til serviceloven § 66 skrives på et utal af måder, og du skal ramme dem alle for at se dem alle. F.eks. skal du søge på "serviceloven § 66", "servicelovens § 66", "§ 66", "serviceloven §§ 64 - 66", osv., osv., osv., osv.

Prøv KommuneMoms' Lovnøgle.

Positivlisten med grupperinger og lovhenvisninger - NY
De fleste kender nok til ind i mellem ikke helt nøjagtigt at kunne overskue hvilke grupperinger, der er henholdsvist omfattet og ekskluderet på positivlistens enkelte funktioner - og dernæst ikke at være sikker på, hvad det helt nøjagtigt er for henvisninger, der er til den enkelte linje.

KommuneMoms' positivliste med grupperinger og lovhenvisninger har vi konsolideret positivlisten med alle referencer - så det er de funktioner, arter, dranster, grupperinger og lovhenvisninger, som er omfattet, der fremgår.

Hvorfor ikke give alle i kommunen/regionen adgang ?
Hvis I ikke allerede har tegnet et Organisationsabonnement, så er det værd at overveje. Derved kan I give alle i kommunen/regionen adgang til

 • Ejerforholdskoderen
 • Lovnøglen
 • Positivlisten med grupperinger mv
 • Fondsmomsfortegnelse
 • KommuneMomsLex
 • Momsrefusionsvejledningen
 • Benchmarksystemnet

dvs. adgang til hele det faglige miljø på KommuneMoms, for alle kommunens/regionens medarbejdere til en attraktiv og flad pris.

Ring eller skriv til mig på nedenstående - vi modregner naturligvis den abonnementsbetaling, I allerede har foretaget.

Kritik/forslag/ros - NY
Og til allersidst - men slet ikke mindst: Har du kritik du vil, give os- eller ros - eller et forslag til forbedringer - så er det blevet nemmere for dig - for vi har nu lavet en "Feedback formular". Og vi vil faktisk rigtigt gerne høre fra dig, for vi arbejder på en kampagne for at få endnu flere brugere med på KommuneMoms og her er dit input meget værdsat.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Nyt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet
Brev til alle kommuner vedr. momsrefusion for 2019
Udtalelse om ejerforholdskode 4
Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 16. marts 2020)
Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelsen for 2020
Ny momsrefusionsbekendtgørelse (gældende fra 16. marts 2020)

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Præcisering af kontering på 5.68.90 (kurser, kommunal beskæftigelsesindsats)
Ny momsrefusionsbekendtgørelse
Præcisering – anvendelse af ejerforholdskode 4

Nyt fra EU-Domstolen
2 domme


Læs denne måneds nyhedsbrev: http://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=03&year=2020