KommuneMomsMail 2023, nr. 02

Kære læser !

En måned er gået uden noget nyt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Til gengæld er der kommet en afgørelse om opgørelse af en kommunes momsfradragsprocenter som kan få vidtrækkende konsekvener - også for regionerne.

Sagen er at Skattestyrelsen og Landsskatteretten i min optik har afskaffet lønsumsafgiftspligten for kommuner og regioner. Det er faktisk en kende vovet, for netop lønsumsafgiftspligten for offentligretlige organer blev indført, fordi Danmark var på kollisionskurs med EU.

Og hvordan man så har afskaffet lønsumsafgiftspligten? Jo ved at fastslå, at en kommune ikke er en afgiftspligtig person efter momsloven, når den alene konkurrerer med private, som også er momsfrie for samme ydelse. Og da lønsumsafgiftspligt forudsætter, at den fysiske eller juridiske person er en afgiftspligtig person efter momsloven (som leverer ydelser omfattet af de relevante bestemmelser i momslovens § 13), så falder forudsætningen for lønsumsafgiftspligten til jorden med et brag.

Selve sagen handler ikke om lønsumsafgift, men om hvorvidt en kommune er en afgiftspligtig person efter momsloven, når den opnår brugerbetaling på især børne- og ældreområdet. Det kan synes som en teknikalitet at diskutere om ydelsen er momsfri af den ene eller anden årsag, men i praksis har dette endog meget stor betydning - det afgør nemlig metoden for opgørelsen af momsfradragsretten. Og i sagen der bringes, har Skattestyrelsen - nok ikke unaturligt - lagt sig fast på den model, som giver den laveste momsfradragsret.

Jeg tænker, at afgørelsen fra Landsskatteretten bliver indbragt for domstolene, så det sidste ord er nok ikke sagt i sagen.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud i din organisation. Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Afgørelser
Kommunes godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt i bygninger, hvori der foregår momspligtige aktiviteter


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=02&year=2023