KommuneMomsMail 2020, nr. 11

Kære læser,

November har budt på en faglig nyhed, som har givet genlyd mange steder, nemlig Landsskatterettens afgørelse om, at kommuners takster for indsamling af dagrenovation er momsfrie.

Der er endnu rigtigt mange uafklarede spørgsmål, der skal adresseres før, vi er sikre på, hvad der kommer til at ske. Kommunerne skal på den ene side sikre sig, at de ikke går glip af en mulig tilbagebetaling og på den anden side lade være at bruge ressourcer uden grund.

Lige nu og her er der grund til at mane til besindighed !

Den næste afgørende dato er den 21. januar 2021 (eller umiddelbart herefter), hvor vi senest får vished om, om Skatteministeriet indbringer sagen for domstolene (måske får vi svar før). Afhængigt af, hvad der sker, kan det blive relevant at rejse et tilbagebetalingskrav mod staten, og i givet fald skal dette være indsendt senest den 25. februar 2021 for at dække januar 2018, hvis der alene bliver tale om, at kunne gå 3 år tilbage.

Jeg for min del mener - men der er indrømmet blankt tale om personlige vurderinger (om end ret velunderbyggede og fagligt funderede vurderinger) - at det bliver muligt at regulere tilbage til ultimo 2015 og måske endda 2012. Og sker dette, så forekommer det spild af tid nu at gå ind og rejse delkrav for perioden og måske endda blive fanget i et valg, det ikke er muligt at slippe ud af.

For god ordens skyld skal det tilføjes at der er tale om en helt ny situation og der ikke kan gives garanti for, hvordan Skatteforvaltningen vil vurdere sagen. Ovenstående må derfor kun opfattes som mine personlige og private vurderinger og ikke som rådgivning.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud din organisation.

Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Artikler og interessante links
Højesterets dom i sagen om Gentofte Kommune mod Skattestyrelsen
Kommuner har opkrævet ulovlig moms i årtier
Momspligt på dagrenovation
Dagrenovation er momsfrit

Udkast til styresignal
Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal

Afgørelser
Moms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=11&year=2020