KommuneMomsMail 2024, nr. 05

Kære læser !

Maj måned har budt på nyheden om, at momsrefusionsbekendtgørelsen skal ændres. De ændringer ministeriet vil implementere er:

  • Ordlyden i § 1, stk. 1, ændres, således at det fremgår, at der refunderes købsmoms registreret på hovedkonto 1-4 for regionerne, da hovedkonto 0 ikke eksisterer.
  • Bestemmelsen i § 5, stk. 5, hvormed donationer til det kommunale skoleområde undtages fra reduktioner efter § 5, stk. 1, til og med regnskabsårets 2024 udgår, da den er historisk.
  • Bestemmelsen i § 9 udvides til at omfatte personalegaver mv., som ikke allerede har karakter af naturalaflønning.
  • Bestemmelsen i § 10, stk. 4, ændres således at det fremgår, at kommuner og regioner inden for den benævnte frist blot skal indberette saldoopgørelsen, samt at revisorerklæring kun skal fremsendes, såfremt revisor har godkendt saldoopgørelsen med forbehold.
  • Note 11 til positivlisten slettes, da den vedrører gruppering 005 og 006 til funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, og disse er blevet nedlagt med virkning fra regnskab 2023.
  • Note 15 til positivlisten ændres ændret, således at driftsgrupperingerne 001, 002, 007, 008, 010 og 106 til funktion 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ikke længere omfattes, da disse er blevet nedlagt med virkning fra regnskab 2023.

Ministeriet har dog sjusket, da man i udkastet til bekendtgørelse anfører, at den nye bekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2024, mens man i høringsbrevet anfører, at ikrafttrædelse forventes af blive 1. januar 2025. Hvis ministeriet rent faktisk mener 2024, bevæger man sig ud på gyngende grund, for så er man faktisk ude i at stramme momsrefusionsreglerne med tilbagevirkende kraft (ændringen af § 9 om personalegaver).

Videre har man i udkastet til ny bekendtgørelse indsat ophævelse af bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Der er bare lige det aber dabei, at den pågældende bekendtgørelse allerede er ophævet, det blev den da den nugældende bekendtgørelse, nr. 946 af 21. juni 2022 tråde i kraft den 1. juli 2022.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
lars@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud i din organisation. Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Bindende svar
Momsfritagelse - Levering af gentests og screeninger

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=05&year=2024