KommuneMomsMail 2020, nr. 12

Kære læser,

Så skriver vi 2021 og det betyder også, at det snart er tid, at abonnementer på KommuneMoms skal fornys. I denne lidt længere KommuneMomsMail vil jeg derfor fortælle lidt om hvad der kommer til at ske på KommuneMoms i 2021.

Ejerforholdskoderen er nu gratis for alle i kommuner og regioner

Det er sikkert ikke gået din opmærksomhed forbi, at et dansk revisionsfirma har åbnet en "gratis" fortegnelse over driftsoverenskomster og jeg reagerer selvfølgelig med at gøre Ejerforholdskoderen på KommuneMoms gratis. Når jeg skriver "gratis" i gåseøjne, er det fordi, det vil være lidt naivt at tro, at der er nogen, som vil bruge temmeligt meget tid på at indhente oplysninger til en database over driftsoverenskomster uden at "få noget igen".

Jeg for min del håber selvfølgelig, at brugerne vil støtte KommuneMoms ved at tegne et betalt abonnement på alle de andre faciliteter på portalen. Hvad andres intentioner er bag at stille en facilitet gratis til rådighed skal jeg lade være usagt - men mon ikke der er en forholdsvis klar forventning om, at indsatsen vil kunne udmønte sig et i et mersalg af andre ydelser.

Som sagt: Ejerforholdskoderen er nu gratis for alle i kommuner og regioner - det eneste der kræves er, at brugeren opretter sig via formularen, der findes på denne side: https://www.kommunemomsmail.dk/register.asp. Adgangen inkluderer også den månedlige mail med nyheder, men ikke adgang til de øvrige værktøjer. Der er ikke krav om, at kommunen/regionen på anden vis betaler eller tegner abonnement på brugen af KommuneMoms og oprettelse af en bruger er selvfølgelig helt uforpligtende.

Kommer i 2021

Jeg fortsætter naturligvis udviklingen af de faglige værktøjer på KommuneMoms i 2021.

For det første vil Ejerforholdskoderen blive yderligere udviklet - dels selvfølgelig med informationer om driftsoverenskomsterne, men jeg er i gang med at indsamle endnu flere oplysninger, der vil blive gjort tilgængelige ved opslagene. Disse yderligere informationer vil være forbeholdt betalende brugere.

Videre vil KommuneMomsLex blive tilføjet en række artikler med fokus på at hjælpe med at kontere korrekt på funktionerne på positivlisten.

Endelig vil der i løbet af 2021 også blive lagt en række små vejledningsfilm op. Filmene vil både kunne hjælpe med at bruge KommuneMoms optimalt - men også kunne bruges som små "minikurser" i kontering.

Og prisen i 2021 bliver ....

For at imødegå udfordringen på markedet sættes prisen på KommuneMoms ned til 150 kr. + moms om måneden, svarende til 1.800 kr. + moms om året for personlige bruger og til 9.000 kr. + moms for et organsationsabonnement.

Hvis I ikke ønsker at forny jeres abonnement på KommuneMoms bedes I give mig besked så hurtigt som muligt.

Faglige nyheder i december

De faglige nyheder i december er lidt spredte. Vigtigst er nok den nye momsrefusionsbekendtgørelse - hvortil kan siges, at der alene er tale om konsekvensrettelser bortset fra, at fritagelsen for fondsmoms ved modtagelse af driftstilskud på folkeskoleområdet mv. er forlænget til og med 2024.

God læselyst.

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Husk du frit må dele artikler, grafik, dokumenter osv. fra KommuneMoms med dine kolleger i din kommune/region, hvis I har et Organisationsabonnement. Hvis du har et "Enkeltbrugerabonnement" må du anvende alt materialet i dit eget arbejde, men du må ikke distribuere fx. tegninger og tekst ud din organisation.

Du kan som bruger kende forskel på et Organisationsabonnement og et Enkeltbrugerabonnement ved, at du ikke skal "logge på" ved hjælp af et brugernavn og password, hvis I har et organisationsabonnement.

Indhold

Nyt og opdateret i KommuneMomsLex

Artikler og interessante links
Højesteret kender gebyr på erhvervsaffald ulovligt opkrævet
Overraskende nyhed om moms og ekspropriation
Delvis momsfradragsret

Bindende svar
Tilskud begrænsede ikke momsfradragsret

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
1 dom


Læs denne måneds nyhedsbrev: https://www.KommuneMomsMail.dk/KommuneMomsMail.asp?week=12&year=2020